GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: 

Cơ sở 1: tổ 17, khu phố 3, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Cơ sở 2: tổ 32, khu phố 5, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Cơ sở 3: tổ 32, khu phố 5, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Email:  c1.tanbuu@bienhoa.edu.vn

Điện thoại: 02513951393

 

     Trường Tiểu học Tân Bửu được xây dựng từ năm 1951 với tiền thân là Trường sơ cấp Bửu Long. Năm 1958, trường được xây mới và có tên là Trường Tiểu học cộng đồng Bửu Long. Từ năm 1975, trường được đổi tên thành Trường cấp I, II Bửu Long. Đến năm 1990, theo Quyết định số 1055/QĐ.UBTP ngày 13/8/1990 của UBND TP. Biên Hòa về việc thành lập các trường phổ thông cấp 1 và phổ thông cấp 2, trường được tách riêng thành trường phổ thông cấp 1 và chính thức được đặt tên là Trường Tiểu học Bửu Long và Tiểu học Tân Thành.

     Ngày 01 tháng 10 năm 2019, trường Tiểu học Tân Bửu được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường Tiểu học Bửu Long và Tiểu học Tân Thành theo quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Biên Hòa.

     Trường có 03 cơ sở, cơ sở 1 nằm trên địa bàn khu phố 3, cơ sở 2 và 3 nằm liền kề nhau, cách nhau khoảng 06 m, đều nằm trên địa bàn khu phố 5, phường Bửu Long.

     Tổng diện tích của cả 3 cơ sở là 6.439 m2 (cơ sở 1: 1709 m2, cơ sở 2: 1661 m2, cơ sở 3: 3069 m2), trung bình 6,14 m2/học sinh. Năm học 2020-2021, trường có tất cả 27 phòng thuộc diện kiên cố, gồm 11 phòng cho 22 lớp học 1 buổi/ ngày; 10 phòng học cho 10 lớp học 2 buổi/ngày, 01 phòng thư viện – thiết bị, 01 phòng truyền thống Đội, 01 phòng dùng chung để bộ thiết bị và bảng tương tác cho GV dạy các tiết có ứng dụng CNTT, 01 văn phòng dành cho tất cả các bộ phận và 01 phòng dạy Âm nhạc, không có hội trường và các phòng chức năng. 

Tổng số CB-GV-CNV toàn trường là 50 người; trong đó: BGH: 03; giáo viên đứng lớp: 38; TPT: 00; NV: 09 (KT: 01; Thư viện- thiết bị: 02;  Bảo vệ: 04; Phục vụ: 02; Trình độ chuyên môn: 100 % CB-GV đều đạt chuẩn.

                                                                                                                Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Bửu